MYK Belge Zorunlulugu

MYK BELGE ZORUNLULUĞU HAKKINDA DUYURU

11 Kasım 2018 tarihli, 30592 sayılı ve 03 Ekim 2019 tarihli, 30907 sayılı Resmî Gazete’ lerde yayımlanan Tebliğler ile aşağıdaki mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.

 • 15UY0218-2/01 İşaretçi
 • 12UY0088-3/04 Liman Forklift Operatörü                              
 • 13UY0170-3/02 Liman Kuru Yük Operasyon Elemanı (Puantör)                     
 • 15UY0220-4/01 Liman Operasyon Planlamacısı                   
 • 12UY0063-3/04 Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü     
 • 17UY0268-3/01 Liman RTG Operatörü                    
 • 12UY0064-3/04 Liman Saha İstif Makineleri Operatörü (CRS ve ECS)                          
 • 17UY0269-3/01 Liman SSG Operatörü                     
 • 12UY0061-3/04 Mobil Vinç Operatörü (MHC, Sahil ve Gemi Vinci)                            

4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanununun Ek 3 üncü maddesi kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan Tebliğlerde yer alan ulusal yeterliliklerde / mesleklerde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olan kişilerin sınav ve belge ücretleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tarafından belirlenen Usul ve Esas dâhilinde 31/12/2021 tarihine kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu kapsamında 4447 sayılı Kanun (Ek Madde-3) kapsamında uygulanan teşvikten sadece;

 • İlgili Tebliğlerin yayım tarihinden sonra yukarıda yer alan sınav(lar)a girmiş,
 • Sınav öncesinde sınav ücreti ödenmiş veya sınav ücreti tutarınca teminat gösterilmiş,
 • Girmiş olduğu sınav(lar) sonucunda belge almaya hak kazanmış

kişi(ler) bir defaya mahsus olarak yararlanabilirler.

Adayların teşvikten yararlanmak isteyip istemediklerine ilişkin beyanları sınav başvuru esnasında alınacaktır. Bu maksatla aday başvuru formlarında sınava giren adayın teşvikten yaralanmak istediği işaretlenecek ve sınav ücretini yatıran aday ya da kuruluşun IBAN numarası TÜRKLİM’ E bildirilecek ve EK’ te yer alan “EK-1 Tek Nokta Başvurusu Formu” BAŞVURAN kuruluş tarafından doldurulup imzalanarak KARİYER PORT’ a teslim edilecektir. Teşvik süreci ile ilgili mevzuat aşağıda paylaşılmıştır.

Usul ve Esaslar.pdf

Tek Nokta Word.docx