Hibe Programı

GENEL ŞARTLAR VE AÇIKLAMA

1. GENEL KURALLAR

  • Sınav ücretlerine KDV dâhildir. Ayrıca KDV tutarı talep edilmez.
  • Sınav ücretinin tamamı sınav öncesinde ödenmiş olmalıdır.

2. BELGE MASRAF KARŞILIĞINA İLİŞKİN KURALLAR

  • Belge masraf karşılığı 300 TL’ dir. (KDV’ den muaftır.) Sadece belge almaya hak kazanan kişilerden tahsil edilir. Belge zorunluluğu kapsamındaki mesleklerde teşvikten yararlanan kişilerden bir defaya mahsus belge masraf karşılığı tahsil edilmez.
  • Belge masraf karşılığı tutarı her yılın Ocak ayında MYK tarafından güncellenebilir. Belge masraf karşılığı tutarının güncellenmesi durumunda 1 Ocak’ tan itibaren basılan belgeler için güncel belge masraf karşılığı tahsil edilir.

3. BELGE ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KURALLAR

  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde tebliğ tarihinden itibaren düzenlenen sınavlara katılan ve başarılı olarak belge almaya hak kazanan adayların sınav belge ücretleri işsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma Sartları ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının uyması gereken Sartlar Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde, Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına ilişkin Usul ve Esaslar ile 2018/1 sayılı MYK Sınav ve Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması Hakkında Genelge’ de belirlenmiştir.

4. ÜCRET İADESİNE İLİŞKİN KURALLAR

  • Sınav ücretinin ödendiği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde ilgili adayın sınavı gerçekleştirilir. Bu süre zarfında ilgili adaya sınav açılmazsa talep edilmesi halinde sınav ücretinin tamamı iade edilir.
  • Adayın ilk defa sınavına girdiği ve basarisiz olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde kuruluş tarafından sınav açılmaması ya da adaya sınav tarihinin bildirilerek uygunluğunun kanıtlanabilir yöntemle alınmaması durumunda sınav ücretinin tamamının iadesi yapılır. Mücbir sebep bildirmeksizin sınav tarihini kabul etmeyen aday ücretsiz sınav hakkini kullanmış sayılır.
  • Sınav başvurusu yapan ancak sınava katılmaktan vazgeçen adaylar bu durumu sınava 24 saat kalaya kadar bildirmeleri durumunda sınav ücretlerinin tamamının iadesi gerçekleşecektir. Aksi durumlarda ücret iadesi gerçekleşmeyecektir.

6. DİĞER HUSUSLAR

  • Seçmeli birim içeren “Liman Kuru Yük Operasyon Elemanı” sınavlarında tutar toplamı belirlenmiş toplam ücreti asarsa listede yazılı olan toplam ücret tutarı alınır.

TÜRKLİM (KARİYER PORT) MYK’ya onaylatmak suretiyle tarifede değişiklik yapabilir.

SINAV BAŞVURULARI İÇİN KULLANILACAK HESAP IBAN NO:

TR860013400001216781500001