İtiraz ve Şikayet

KARİYER PORT Personel Belgelendirme süreci ve uygulamalarına ilişkin başvuru sahipleri, adaylar, belgelendirilmiş kişiler itirazda bulunabilir.

İtirazların Değerlendirilmesi,

  • Başvuru şartlarına uygunluk
  • Sınavın değerlendirilmesi
  • Belgelendirme kararları
  • Gözetim geçerli kılma ve yeniden belgelendirme kararları
  • Belge iptali, askıya alınması, kapsamın genişletilmesi veya daraltılması işlemleri/kararları

için yapılır.

İtirazlar sınav yerlerinde sözlü olarak da yapılabilir. Adayın itirazını sürdürmesi durumunda İtiraz Başvuru ve Değerlendirme Formu doldurması sağlanır. KARİYER PORT merkezinde sekreter, sınav yerlerinde Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyesi tarafından itirazlar alınır. KARİYER PORT sekreterince itirazın gereklerini oluşturan süreç, yöntem vb. hususlar yer, zaman ve doküman olarak hazırlanarak ilk inceleme ve değerlendirme için PBM Müdürüne iletilir.

İletilen itirazlar, öncelikle PBM Müdürü tarafından İtiraz Başvuru ve Değerlendirme Formu üzerinde ön değerlendirmeye tabi tutulur. İtiraza bir çözüm üretilebilmesi için gerekli çalışmalar yapılır ve 10 gün içerisinde nihayetlendirilir. Üretilen çözümler itiraz sahibi tarafından uygun görülür ise, öngörülen çözüm uygulanarak, itiraz kaydı kapatılır. Öngörülen çözüm, itiraz sahibinin itirazını karşılamaz ya da PBM Müdürü tarafından çözümlenemeyecek bir nitelikte ise, KARİYER PORT Müdürü onayı ile konu İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Komisyonu’na iletilir.

İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Komisyonu, konu ile ilgili bulguları ve kayıtları inceleyerek, itirazın komisyona iletilmesinden itibaren en geç 30 iş günü içerisinde itirazı değerlendirir. Değerlendirme sonucu KARİYER PORT Yönetim Kuruluna iletilir ve KARİYER PORT Yönetim kurulu itirazı sonuca bağlar. İtiraz sahibinin isteğinin olumlu bulunması halinde, ilgili kişi veya kişilerin haklarını koruyacak düzenlemeler yapılır ve gerekli durumlarda düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılır.

Süreç hakkında itiraz sahibine elektronik posta aracılığı, posta yolu ile yazılı olarak veya durumun aciliyetine göre telefon yoluyla da bilgilendirme yapılır.

İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Komisyonu, itirazların son değerlendirme organıdır. Karar verme yetkisi KARİYER PORT Yönetim kuruluna aittir. İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Komisyonu kararlarına itiraz yolu Türk hukuk sistemi içinde açıktır.

Şikayetlerin Değerlendirilmesi

Personel Belgelendirme süreci ve uygulamalarına ilişkin başvuru sahipleri, adaylar, belgelendirilmiş kişiler ve onların işverenleri ile diğer kesimler şikâyette bulunabilir. Şikâyetler, Şikâyet Başvuru ve Değerlendirme Formu ile KARİYER PORT’ a web sitesinden veya posta ile yapılır. Şikâyet başvuruları, KARİYER PORT tarafından kayıt altına alınır, İtiraz ve Şikayet Takip Listesine kaydedilerek izlenir.

Şikayet,

  • Merkez personelinin, belgelendirme politikasına uygun olmayan davranışları,
  • Merkezin faaliyetleri,
  • Gizlilik ve güvenlik ile ilgili uygunsuzluklar,
  • Belgelendirilmiş kişinin belgelendirme sözleşmesine uygun olmayan işlem ve davranışları

için yapılır.

Şikâyetler KARİYER PORT merkezinde sekreter, sınav yerlerinde Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyesi tarafından alınır. KARİYER PORT sekreterince şikâyetin gereklerini oluşturan süreç, yöntem vb. hususlar yer, zaman ve doküman olarak hazırlanarak ilk inceleme ve değerlendirme için KARİYER PORT Müdürüne iletilir. İletilen şikayetler, öncelikle KARİYER PORT Müdürü tarafından İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Formu üzerinde ön incelemeye tabi tutulur. Şikâyete bir çözüm üretilebilmesi için gerekli çalışmalar yapılır. Üretilen çözümler şikâyet sahibi tarafından uygun görülür ise, öngörülen çözüm uygulanarak, şikayet kaydı kapatılır.

Öngörülen çözüm, şikâyet sahibinin şikâyetini karşılamaz ya da KARİYER PORT Müdürü tarafından çözümlenemeyecek bir nitelikte ise, konu İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Komisyonu’na iletilir.

İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Komisyonu, konu ile ilgili bulguları ve kayıtları inceleyerek, itiraz ve şikâyetin Komisyona iletilmesinden itibaren en geç 30 iş günü içerisinde şikâyeti, Şikayet Değerlendirme Formu üzerinde değerlendirir. Değerlendirme sonucunda şikayet sahibinin isteği olumlu bulunursa, ilgili kişi veya kişilerin haklarını koruyacak düzenlemeler yapılır ve gerekli durumlarda düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılır.

Süreç hakkında şikâyet sahibine web sitesi ve elektronik posta aracılığı, posta yolu ile yazılı olarak veya durumun aciliyetine göre telefon yoluyla da bilgilendirme yapılır.

İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Komisyonu, itiraz ve şikâyetlerin son değerlendirme organıdır. Karar verme yetkisi KARİYER PORT Yönetim kuruluna aittir.

İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Komisyonu kararlarına itiraz yolu Türk hukuk sistemi içinde açıktır.

İtiraz ve Şikâyet Formunu Görmek İçin Tıklayınız... (Aday girişi gerektirir. Aday olmayanlar iletişim sayfasında bulunan mesaj formunu kullanabilirler)