Kalite Yönetim Sistemi

KARİYER PORT'un Yönetim Kurulu tarafından saptanmış politikası:

Ulusal ve uluslararası standartlar ve yönetmelikler/yasal şartlar kapsamında belgelendirme başvurusunda bulunan adaylara, belgelendirilmiş kişiler ve bu kişilerin çalıştıkları kuruluşların temsilcilerine ilkeleri doğrultusunda “ Personel Belgelendirme” faaliyetlerini sunmak ve bu doğrultuda limancılık sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman istihdamını karşılamak amacıyla mevcut çalışanlar ve bu alanda çalışmak isteyen kişilere de eğitimler düzenlemektir.

KARİYER PORT PBM bu politika doğrultusunda gerçek ve tüzel kişilerle ilişkilerinde karşılıklı anlayış, güven, dürüstlük, adil ve çözüm odaklı olma ile etik değerlere uymayı esas alarak, hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yerine getirilmesi, hızlı ve kolay erişilebilmesi ile sürekli iyileştirilip geliştirilmesini sistematik olarak sağlar.

KARİYER PORT PBM “Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi”, TS EN ISO / IEC 17024 standardına uygun olarak kurulmuş ve uygulanmaktadır. Bu Personel Belgelendirme Sistemi El Kitabı; TS EN ISO / IEC 17024 standardı kapsamında aşağıda yer alan Ulusal Meslek Standardı ve bunlara bağlı olarak hazırlanan Ulusal Yeterlilikler ile Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanmıştır.

Meslek Adı Seviye UMS Referans Kodu UY Referans Kodu
Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü 3 10UMS0095 12UY0063
Liman Saha İstif Makineleri Operatörü – CRS ve ECS 3 10UMS0060 12UY0064
Liman Vinç Operatörü – RTG ve SSG 3 10UMS0061 12UY0062
Mobil Vinç Operatörü – MHC, Sahil ve Gemi Vinci 3 12UMS0175 12UY0061
Liman Forklift Operatörü 3 10UMS0045 12UY0088
Liman Kuru Yük Operasyon Elemanı (Puantör) 3 12UMS0035 13UY0170
İşaretçi 2 14UMS0448-2 15UY0218-2
Kapı / Kantar Görevlisi 3 14UMS0450-3 15UY0219-3
Liman Operasyon Planlamacısı 4 14UMS0452-4 15UY0220-4
Terminal Çekici Operatörü 3 14UMS0451-3 15UY0221-3
Liman RTG Operatörü 3 10UMS0061-3 17UY0268-3
Liman SSG Operatörü 3 10UMS0061-3 17UY0269-3

Vizyon;

KARİYER PORT Vizyonunu “Türkiye’de limancılık Sektörünün gelişimine katkı sağlayan ve sektördeki meslek standartları ve yeterlilikler kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve güvenilir hizmet veren bir belgelendirme kuruluşu olmak” olarak belirlemiştir.

Misyon;

 • Limancılık sektöründe belgeli, kalifiye eleman çalıştırmanın önemine ilişkin farkındalık yaratmak
 • Yetkilendirildiği belgelendirme programlarında ülke genelinde hizmet vermek
 • Limancılık sektörüne katkıda bulunabilecek mesleklere ilişkin mesleki standartların ve yeterliliklerin hazırlanmasına katkıda bulunmak
 • Ulusal ve Uluslararası işgücü hareketliliğine katkıda bulunacak kalitede personel belgelendirmek
 • İşçi ve işveren kesiminin tercih edeceği bir eğitim ve belgelendirme kuruluşu olmak

İlkeler;

KARİYER PORT PBM profesyonel bir bakış açısı ile müşterinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, verimliliği arttırıcı, etkin çözümler sunar. Verilen hizmetlerde, müşteri ve yararlanıcıların mevcut ihtiyaçları ile birlikte vizyon ve hedefleri de dikkate alınarak bu vizyon ve hedeflerin gelişimine katkıda bulunulur. Hizmet sunduğu alanlarda KARİYER PORT PBM’ ni farklı kılan ve her zaman aranan bir Belgelendirme kuruluşu olmasını sağlayan temel ilkeler aşağıda belirtilmiştir:

 1. Güvenirlik
 2. Dürüstlük
 3. Tarafsızlık
 4. Her türlü ayrımcılığa karşı olmak
 5. Gizlilik
 6. Adaletli olmak
 7. Etik değerlere bağlı hizmet vermek
 8. Sürekli iyileştirme
 9. Hızlı ve düzenli geri bildirim
 10. Yaratıcı ve yenilikçi bakış açısı
 11. Fark yaratan somut sonuçlar